RDProject @ partners 


image

   Vítejte na stránkách         projekční kanceláře       RDP

Naše společnost byla založena v roce 2007. Zabýváme se projektováním převážně rodinných a bytových domů, včetně potřebné infrastruktury.

  naše služby  

KONSTRUKČNÍ A POHLEDOVÉ STUDIE

Provádíme návrhy dispozic a umístění domů na konkrétních lokalitách, včetně usazení do terénu podle výškopisného a polohopisného zaměření. Už v samotném návrhu se snažíme zohlednit napojení budoucího domu na stávající infrastrukturu a vybrat nejlepší umístění a vzhled objektu na konkrétním pozemku vzhledem k sousedním stavbám a místním podmínkám a regulativům.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Vytváříme ucelenou dokumentaci pro vyřízení všech legislativních požadavků pro stavby rodinných a bytových domů, případně veřejných budov na území ČR. Součástí jsou statické výpočty, tepelně technické výpočty PENB,  návrhy a optimalizace kontrukcí.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dokážeme zpracovat návrhy dřevěných konstrukcí ve 3D programu Cadwork. Následně vytváříme výstupy pro NC dřevoobráběcí centra s kompletní výkresovou dokumentaci. Dodáváme podklady pro panelovou prefabrikaci dřevostaveb s komplexní technickou podporou (technologie, certifikace, statika).

  Najdete nás  

Sídlo firmy máme v obci Dolní Moravice u Rýmařova, v centru obce naproti budově obecního úřadu hned pod kostelem.  Firemní budova byla  realizována jako montovaná dřevostavba na podzim roku 2020. 

  Kontakt 

RD PROJECT@partners s.r.o.
IČO:27790533, DIČ:CZ27790533
Dolní Moravice č.p. 45, 795 01
e-mail: info@rd-project.cz
www.rd-project.cz

Hlavní projektant: ing. Stanislav Pecha mob: 602123988

https://mapy.cz/zakladni?x=17.3222744&y=49.9775303&z=17&q=doln%C3%AD%20moravice%2045&source=addr&id=13985861